Nikola Křístek

Evaluátor

Specializace

Od roku 2015 jsem se věnoval práci pro

Přístup

Mám rád formativní evaluaci - dává prostor pro zlepšení předtím, než "už je pozdě".

Umím vyhodnotit výsledky, výstupy i dopad projektů.
Když se s evaluací začne po začátku nebo až po intervenci, její přínos se snižuje, pořád má ale smysl.

Těší mě, když má zadavatel vůli i pravomoc využít informace, které mu evaluace poskytne.

Postup

Osvědčil se mi následující postup, ve kterém hraje zadavatel aktivní roli:

Síťování

Jsem členem České evaluační společnosti, řídím se jejím kodexem a standardy 

Úzce spolupracuji s organizacemi Vzdělávání 2030, z.s., Restorativní škola, z.s., Centrum občanského vzdělávání z.s. a AISIS, z.ú.

U větších zakázek spolupracuji s dalšími kolegy nebo v partnerství s dalšími organizacemi. 

Reference

Nikola Křístek pomohl naší škole vyhodnotit, jak si stojíme v oblasti demokratické kultury. Realizoval dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory s žáky, pedagogy a rodiči. Účastnicí rozhovorů si pochvalovali, že Nikola vytvořil bezpečné prostředí, ve kterém se nebáli otevřeně hovořit o silných a slabých oblastech demokracie v naší škole. S výsledky šetření následně Nikola seznámil vedení školy. Všechny závěry a doporučení podložil daty a kladl velký důraz na to, abychom porozuměli, kde se data vzala a jak různě je můžeme interpretovat. Výstupy evaluace jsou cenným podkladem pro naše další strategické plánování. 

Tomáš Titěra, projektový manažer, ZŠ Kunratice


S Nikolou Křístkem jsme spolupracovali při evaluaci projektů financovaných z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nikola Křístek v rámci evaluačních návštěv na podpořených školách vedl individuální a skupinové rozhovory, při kterých se díky svým znalostech a zkušenostem dokázal zaměřit na to nejdůležitější. Informace získané z evaluačních návštěv podpořených škol byly výstižné a srozumitelné. Nikola Křístek dokázal výsledky šetření jednotlivých škol velmi vhodným způsobem interpretovat mj. v kontextu strategie vzdělávací politiky, a tím jednoznačně přispěl k vyšší kvalitě hodnocení a jeho využitelnosti.

Michaela Mrózková, vedoucí Oddělení evaluací, Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF, MŠMT ČR 


Nikola Křístek

+420 603 553 418

nikola.kristek@evaluator.cz

Vzdělávání 2030, z.s.